Thuis » nieuws » ENR

Encyclopedie Nadere Reformatie

Op 10 april 2015 verscheen het eerste deel van de driedelige Encyclopedie Nadere Reformatie (ENR). Het tweede deel wordt op 24 september 2016 gepresenteerd in de Jacobikerk te Utrecht tijdens het aan Jodocus van Lodensteyn gewijde publiekscongres van de SSNR. De ENR bestaat uit twee delen met levensbeschrijvingen van personen die in de zeventiende en achttiende eeuw,die betrokken waren bij de bevordering of de tegenwerking van de gereformeerde vroomheid. In het derde deel komen thema's aan de orde die een rol spelen in de vroomheidsgeschiedenis van Nederland.

    De eerste twee delen bevatten ongeveer 300 biografieën. Uiteraard zijn veel van deze personen theoloog of predikant, maar ook niet-theologen, uitgevers, vrouwen en zelfs bestrijders worden opgenomen. De delen zijn rijk geïllustreerd en aantrekkelijk vorm gegeven. Aan deze twee delen werkte een gevarieerde groep van 50 auteurs mee.

    Voor de terminologie betreffende de Nadere Reformatie en het Nederlands Gereformeerd Piëtisme wordt gebruik gemaakt van de jongste poging tot begripsbepaling uit 1995 door C. Graafland, W.J. op 't Hof en F.A. van Lieburg. Voor de oude gedrukte bronnen en voor de literatuur over de gereformeerde vroomheid wordt verwezen naar Pietas en Pietas Studies.

 

De delen zijn te koop in de boekhandel en bij de uitgever De Groot Goudriaan. Zie  de folder voor meer informatie of neem een kijkje in deel een of lees het eerste hoofdstuk. Kijk nu ook in deel twee.