Thuis » Intro

Nadere Reformatie & gereformeerd Piëtisme

Het gereformeerd Piëtisme was een vroomheidsbeweging binnen de Nederlandse Gereformeerde Kerk in de zeventiende en achttiende eeuw. Gereformeerde piëtisten streefden naar het bevorderen van een ‘vrome levenswandel’ op alle levensterreinen.

De ‘Nadere Reformatie’ was een actieve beweging om dit doel door samenwerking te bereiken. Typerend was hun gewoonte om een ‘reformatieprogramma’ op te stellen of daarbij aan te sluiten. Bekende vertegenwoordigers waren Willem Teellinck, Gisbertus Voetius en Jodocus van Lodenstein. Het gereformeerd Piëtisme is verwant aan het Engelse Puritanisme en de voorreformatorische devotie. Zie hierover in een beknopte Oriëntatie of in een uitgebreide Begripsbepaling.

 

Deze website

De website  ‘Sleutel tot de Nadere Reformatie’ bundelt de kennis over het gereformeerd Piëtisme en de Nadere Reformatie. De digitale bibliografie Pietas is de kern van de website. Met Pietas wordt de Nederlandstalige gereformeerde vroomheidsliteratuur geïnventariseerd. Het bestand wordt regelmatig uitgebreid. Geef u op voor de Nieuwsbrief Pietas Online.

De bibliografie Pietas Studies bevat de studies over de Nadere Reformatie. In het 'Onderzoeksarchief Pietas Studies’ zijn meer dan 600 publicaties digitaal beschikbaar.

De website is gestart op 20 oktober 2006. Deel uw kennis ook met anderen. . De website is een initiatief van de Stichting Studie der Nadere Reformatie (SSNR).